Home > Diverse > Cicero, personalitatea care continuă să influențeze omenirea prin maximele lăsate

Cicero, personalitatea care continuă să influențeze omenirea prin maximele lăsate

///
Comments are Off
Cicero

Cicero, pe numele său întreg Marcus Tullius Cicero, se numără printre marile personalități romane, care au rămas în istorie. Acesta a fost filozof, jurist, orator, politician, consul dar și teoretician. Cicero a fost catalogat ca fiind un om universal, deoarece a activat în mai multe domenii, excelând în toate.  Cicero a lăsat o operă impresionantă omenirii. A debutat ca orator și avocat, apoi și-a început cariera politică, fiind senator, iar mai târziu consul, dar mai presus de toate a fost un mare învățat și înțelept, unul dintre cei mai mari filozofi pe care i-a avut omenirea.

Imensa operă a lui Cicero cuprinde renumitele sale discursuri, în număr de 58, fiind rezultatul talentului său nativ, combinat cu practica și cultura vastă de care a dat dovadă. Scrierile sale au inspirat generații și continuă să o facă, deoarece sunt pline de sens, adevăr și înțelepciune.

Iată câteva dintre aforismele lui Cicero, care continuă să influențeze omenirea, chiar și după atâtea secole.

o   Suntem sclavii legilor pentru a putea fi liberi.

o   Virtutea preţioasă adesea se ascunde sub zdrenţe.

o   Moartea ne îndepărtează de la rău, nu de la bine.

o   Inteligenţa, spiritul şi înţelepciunea cetăţii rezidă în legi.

o   Dacă se înlătură dragostea şi bunătatea, toată bucuria vieţii dispare.

o   Nimic nu poate fi veşnic, odată ce s-a născut.

o   Adesea, sub haine zdrenţăroase se ascunde o inimă de aur.

o   Ochii sunt sentinele care ocupă locul cel mai de sus din corp.

o   Are mai mare preţ să învingi greutăţile, decât să struneşti bucuriile.

o   Greşeala cea mai mare este a celui care dispreţuieşte adevărul şi se lasă împins la rele de linguşire.

o   Faţa reprezintă imaginea sufletului, iar ochii îi oglindesc intenţiile.

o   Dacă ai o grădină şi o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie.

o   Cine a îndurat suferinţe îşi aminteşte de ele.

o   Adesea omul îşi este singur cel mai mare duşman.

o   Să trăim mereu cu gândul că va trebui să dăm socoteală.

o   Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acreşte pe cei răi, dar sporeşte calitatea celor buni.

o   lacrima se usucă repede atunci când este vărsată pentru necazurile altora.

o   Nedreptatea supără pe omul cinstit.

o   După cum este dispoziţia sufletească a cuiva, aşa este şi omul;  după cum este omul, tot aşa este şi vorba lui;  faptele sunt la fel ca vorbele, iar viaţa este ca faptele.

o   Filozofia este medicina sufletului.

o   Casa fără cărţi îmi pare un corp din care a zburat sufletul.

o   Memoria scade dacă nu o foloseşti.

o   Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.

o   Foamea este condiment pentru orice mâncare.

o   Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi?

o   Este mare lucru să ne cunoaştem viciile.

o   Prietenul sigur îl cunoşti în împrejurări nesigure.

o   Bolile sufletului sunt mult mai periculoase şi mai numeroase decât cele ale trupului.

o   Victoria este prin natura ei obraznică şi arogantă.

o   Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere.

o   Una e să ştii, alta e să ştii cum să-i înveţi pe alţii.

o   Orice om poate greşi; dar numai cel fără minte stăruie în greşeală.

o   De ce să ascult vorbe, când văd fapte?

o   Nu e nimic mai imoral, decât să apari ca om de treabă, tocmai atunci când eşti necinstit.

o   După cum vei semăna, aşa vei culege.

o   Temelia tuturor virtuţilor este dragostea părintească.

o   Cultivarea intelectului este hrana oferită sufletului omenesc.

o   Blândeţea în vorbire şi moravuri este cea mai frumoasă podoabă a prieteniei.

o   Tăcerea este una dintre marile arte ale conversaţiei.

o   Nu există ceva mai urât, decât a afirma înainte de a cunoaşte.

o   Mai multe legi, mai puţină dreptate.

o   Libertatea este o posesiune de o valoare inestimabilă.

o   Autoritatea celor care predau este adesea un obstacol pentru cei care vor să înveţe.

o   Cel mai bun vorbitor este acela care ştie când să tacă.

o   Nimeni nu e mare, dacă nu e onest.

o   Prieteniile adevărate sunt veşnice.

o   Fără prietenie nu există viaţă.

o   Nimic nu e prea greu pentru îndrăgostiţi.

o   Aş prefera o pace nedreaptă, decât un război drept.

o   Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp.

o   Dintre rele, alege-l pe cel mai mic.

o   Unde este viaţă, există şi speranţă.

o   De ce să compătimeşti, în loc să ajuţi, dacă poţi?

o   Cea mai mare bogăţie este să fii mulţumit cu ce ai.

o   Cine se teme de ceea ce nu poate fi evitat, acela e imposibil să trăiască liniştit.

o   Prefer să par fricos, decât imprudent.

o   Începuturile tuturor lucrurilor sunt mici.

o   Nimic nu poate fi mai insuportabil, decât un prost norocos.

o   Nu există durere pe care timpul să n-o micşoreze şi să o atenueze.

o   Onoarea hrăneşte artele.

o   Nu există datorie mai mare decât răsplătirea bunătăţii.

o   Nu-i nevoie să fii un învăţat mare ca să iubeşti cărţile.

o   Este urât a vorbi despre tine însuţi, mai ales atribuindu-ţi merite care nu corespud realităţii.

o   A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune.

o   Libertate licenţei poetice!

o   Dreptatea nu aşteaptă răsplată.

o   Chibzuiala aduce multe beneficii.

o   Oamenii condamnă ceea ce nu înţeleg.

o   Repezeala aparţine tinereţii; prudenţa, bătrâneţii.

o   Nimic nu ne învaţă mai bine să vorbim, decât scrisul.

o   Un om bun nu minte, chiar dacă este în beneficiul său.

o   Fii critic prin creaţie, şi nu prin aflarea de greşeli.

o   Pentru cei bolnavi, câtă vreme există viaţă, există şi speranţă.

o   Oamenii nu se apropie cu nimic de zei, decât făcând alţi oameni fericiţi.

o   Nimic nu-i mai ruşinos decât să te războieşti cu acela cu care ai trăit în intimitate.

o   La vârsta părului alb, la care vor toţi să ajungă, se plâng toţi de ea, când au ajuns acolo.

o   Lucrurile măreţe nu sunt înfăptuite cu muşchi, viteză sau dexteritate, ci prin reflecţie, forţa caracterului şi judecată.

o   Ar trebui ca noi să ne adunăm şi să bocim pe acela ce se naşte, pentru nenorocirile care-l aşteaptă; iar pe cel care a murit şi care a încetat de a mai suferi, să-l însoţim cu bucurie şi cu vorbe de bun augur.

o   Cine se aseamănă se adună.

o   Tot ceea ce am duc cu mine.

 

 

 

 

Facebook Comments