Home > Diverse > Cicero, personalitatea care continuă să influențeze omenirea prin maximele lăsate

Cicero, personalitatea care continuă să influențeze omenirea prin maximele lăsate

Cicero

Cicero, pe numele său întreg Marcus Tullius Cicero, se numără printre marile personalități romane, care au rămas în istorie. Acesta a fost filozof, jurist, orator, politician, consul dar și teoretician. Cicero a fost catalogat ca fiind un om universal, deoarece a activat în mai multe domenii, excelând în toate.  Cicero a lăsat o operă impresionantă omenirii. A debutat ca orator și avocat, apoi și-a început cariera politică, fiind senator, iar mai târziu consul, dar mai presus de toate a fost un mare învățat și înțelept, unul dintre cei mai mari filozofi pe care i-a avut omenirea.

Imensa operă a lui Cicero cuprinde renumitele sale discursuri, în număr de 58, fiind rezultatul talentului său nativ, combinat cu practica și cultura vastă de care a dat dovadă. Scrierile sale au inspirat generații și continuă să o facă, deoarece sunt pline de sens, adevăr și înțelepciune.

Iată câteva dintre aforismele lui Cicero, care continuă să influențeze omenirea, chiar și după atâtea secole.

o   Suntem sclavii legilor pentru a putea fi liberi.

o   Virtutea preţioasă adesea se ascunde sub zdrenţe.

o   Moartea ne îndepărtează de la rău, nu de la bine.

o   Inteligenţa, spiritul şi înţelepciunea cetăţii rezidă în legi.

o   Dacă se înlătură dragostea şi bunătatea, toată bucuria vieţii dispare.

o   Nimic nu poate fi veşnic, odată ce s-a născut.

o   Adesea, sub haine zdrenţăroase se ascunde o inimă de aur.

o   Ochii sunt sentinele care ocupă locul cel mai de sus din corp.

o   Are mai mare preţ să învingi greutăţile, decât să struneşti bucuriile.

o   Greşeala cea mai mare este a celui care dispreţuieşte adevărul şi se lasă împins la rele de linguşire.

o   Faţa reprezintă imaginea sufletului, iar ochii îi oglindesc intenţiile.

o   Dacă ai o grădină şi o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie.

o   Cine a îndurat suferinţe îşi aminteşte de ele.

o   Adesea omul îşi este singur cel mai mare duşman.

o   Să trăim mereu cu gândul că va trebui să dăm socoteală.

o   Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acreşte pe cei răi, dar sporeşte calitatea celor buni.

o   lacrima se usucă repede atunci când este vărsată pentru necazurile altora.

o   Nedreptatea supără pe omul cinstit.

o   După cum este dispoziţia sufletească a cuiva, aşa este şi omul;  după cum este omul, tot aşa este şi vorba lui;  faptele sunt la fel ca vorbele, iar viaţa este ca faptele.

o   Filozofia este medicina sufletului.

o   Casa fără cărţi îmi pare un corp din care a zburat sufletul.

o   Memoria scade dacă nu o foloseşti.

o   Caracterul fără înţelepciune poate mult, dar inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.

o   Foamea este condiment pentru orice mâncare.

o   Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi?

o   Este mare lucru să ne cunoaştem viciile.

o   Prietenul sigur îl cunoşti în împrejurări nesigure.

o   Bolile sufletului sunt mult mai periculoase şi mai numeroase decât cele ale trupului.

o   Victoria este prin natura ei obraznică şi arogantă.

o   Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere.

o   Una e să ştii, alta e să ştii cum să-i înveţi pe alţii.

o   Orice om poate greşi; dar numai cel fără minte stăruie în greşeală.

o   De ce să ascult vorbe, când văd fapte?

o   Nu e nimic mai imoral, decât să apari ca om de treabă, tocmai atunci când eşti necinstit.

o   După cum vei semăna, aşa vei culege.

o   Temelia tuturor virtuţilor este dragostea părintească.

o   Cultivarea intelectului este hrana oferită sufletului omenesc.

o   Blândeţea în vorbire şi moravuri este cea mai frumoasă podoabă a prieteniei.

o   Tăcerea este una dintre marile arte ale conversaţiei.

o   Nu există ceva mai urât, decât a afirma înainte de a cunoaşte.

o   Mai multe legi, mai puţină dreptate.

o   Libertatea este o posesiune de o valoare inestimabilă.

o   Autoritatea celor care predau este adesea un obstacol pentru cei care vor să înveţe.

o   Cel mai bun vorbitor este acela care ştie când să tacă.

o   Nimeni nu e mare, dacă nu e onest.

o   Prieteniile adevărate sunt veşnice.

o   Fără prietenie nu există viaţă.

o   Nimic nu e prea greu pentru îndrăgostiţi.

o   Aş prefera o pace nedreaptă, decât un război drept.

o   Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp.

o   Dintre rele, alege-l pe cel mai mic.

o   Unde este viaţă, există şi speranţă.

o   De ce să compătimeşti, în loc să ajuţi, dacă poţi?

o   Cea mai mare bogăţie este să fii mulţumit cu ce ai.

o   Cine se teme de ceea ce nu poate fi evitat, acela e imposibil să trăiască liniştit.

o   Prefer să par fricos, decât imprudent.

o   Începuturile tuturor lucrurilor sunt mici.

o   Nimic nu poate fi mai insuportabil, decât un prost norocos.

o   Nu există durere pe care timpul să n-o micşoreze şi să o atenueze.

o   Onoarea hrăneşte artele.

o   Nu există datorie mai mare decât răsplătirea bunătăţii.

o   Nu-i nevoie să fii un învăţat mare ca să iubeşti cărţile.

o   Este urât a vorbi despre tine însuţi, mai ales atribuindu-ţi merite care nu corespud realităţii.

o   A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune.

o   Libertate licenţei poetice!

o   Dreptatea nu aşteaptă răsplată.

o   Chibzuiala aduce multe beneficii.

o   Oamenii condamnă ceea ce nu înţeleg.

o   Repezeala aparţine tinereţii; prudenţa, bătrâneţii.

o   Nimic nu ne învaţă mai bine să vorbim, decât scrisul.

o   Un om bun nu minte, chiar dacă este în beneficiul său.

o   Fii critic prin creaţie, şi nu prin aflarea de greşeli.

o   Pentru cei bolnavi, câtă vreme există viaţă, există şi speranţă.

o   Oamenii nu se apropie cu nimic de zei, decât făcând alţi oameni fericiţi.

o   Nimic nu-i mai ruşinos decât să te războieşti cu acela cu care ai trăit în intimitate.

o   La vârsta părului alb, la care vor toţi să ajungă, se plâng toţi de ea, când au ajuns acolo.

o   Lucrurile măreţe nu sunt înfăptuite cu muşchi, viteză sau dexteritate, ci prin reflecţie, forţa caracterului şi judecată.

o   Ar trebui ca noi să ne adunăm şi să bocim pe acela ce se naşte, pentru nenorocirile care-l aşteaptă; iar pe cel care a murit şi care a încetat de a mai suferi, să-l însoţim cu bucurie şi cu vorbe de bun augur.

o   Cine se aseamănă se adună.

o   Tot ceea ce am duc cu mine.

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply